Sorth_Co3593.LOW.jpg

SEARCH

Den ambitiøse og professionelle virksomheds metode til at finde en leder- eller nøgleprofil, med mindre profilen selv banker på virksomhedens dør.

SORTH & CO har en lang og indgående erfaring med searchprocesser. Vi finder næsten altid den kandidat vores kunder søger efter. Den kandidat som matcher virksomheden bedst på kompetencer, ambitioner og personlighed. 

Gennem en valideret searchmetode baseret på mange års erfaring og optimale værktøjer, sikre vi at kandidatfeltet ligger så tæt som muligt på den profil, vi har defineret i samarbejde med vores kunde. 

Vi har bidraget til mange hundrede succesfulde ansættelser - fra direktør- og lederprofiler til nøglespecialister. 

SORTH & COs definition på search

Search er den metode, en ambitiøs og professionel virksomhed bør vælge til at finde en leder- eller nøgleprofil, med mindre profilen selv banker på virksomhedens dør.

SORTH & CO search kombinerer en række kvalitative og kvantitative indsatser for at finde og inkludere de rette profiler i processen. 

Der er intet hokus-pokus eller gråzone-arbejde i det, kun en lang række af strukturerede og gennemprøvede processer kombineret med et massivt netværk, skarp projektstyring og stærke kommunikative kompetencer.

Vi baserer den succesfulde search på et effektivt samarbejde mellem konsulenter og researchere, hvor roller, indsatser og kommunikative grundlag fra starten er veldefineret. Vi skaber en søgning, som hurtigt, effektivt og vidtrækkende bringer de rette kandidater i spil, og vi sikrer samtidig at det bliver en positiv og værdiskabende proces for alle - både de ansættende og kandidaterne.  

Vi forklarer, hvordan vi arbejder med search hos SORTH & CO.

 

INTERVIEW

Vi finder ikke de stærkeste kandidater med en algoritme eller AI. Vi finder den stærkeste kandidat gennem målrettede interviews.

Thomas Hansen forklarer, hvordan vi arbejder med samtalen hos SORTH & CO.

Alle faser i en rekrutteringsproces er vigtige, men specielt interviewkompetencen, mener vi indtager en særskilt vigtig plads i processen.Gennem uddannelse, sparring og tusindvis af interviews, forfiner og udvikler vi løbende vores interviewkompetence. Det gode interview handler naturligvis om samtale- og lyttekompetence, men i lige så høj grad handler det om evnen til at skabe rum og definere roller. Desuden er det vigtigt, at vi altid er modige og søgende i vores interviews, og at vi evner at udfordre både det sagte og det usagte. Det er simpelthen nødvendigt for at skabe afklaring.

Vi har gennem årene samarbejdet med mange og meget forskellige personer om at udvikle vores interviewkompetence. Forhørsledere ved politiet, politiske journalister, psykologer og mediefolk. Alle professionelle der, ligesom os, lever og udfordres af at interviewe mennesker. Vores nagelfaste mål, er at være blandt de bedste interviewere i branchen, og det sikre vi bl.a. gennem den sparring og det samarbejde.

 

ORGANISATORISK AFKLARING

En succesfuld rekruttering starter med et kritisk blik i spejlet. 

En succesfuld rekruttering starter med at finde erklæret enighed i organisationen om, hvilke kompetencer og karaktertræk, der kræves af profilen. Det er vigtigt for ansættelsesprocessen, at vi forstår virksomhedens målsætninger og konkrete ønsker. Udover vores erfaringer og evner behøver vi også indsigt i kultur og virkefelt, for at matche virksomheden med den optimale profil.

Vi foretager derfor altid en grundig profilanalyse. Det er et indgående og solidt interview af ledelsen. hvor vi får alle parametre og succeskriterier for den kommende profil er på plads, og hvor profilens rolle i teamet konkret defineres.  Vi stiller samtidig kritiske spørgsmål til ledelsen og udfordrer virksomhedens forventning og selvbillede, fordi det ofte er her problemet ligger, når en god rekruttering ikke munder ud i en succesfuld ansættelse.

Efter profilanalysen står virksomheden med en erklæret organisatorisk afklaring for den stilling de ønsker besat, og vi har den indsigt og fornemmelse for virksomheden, der kan hjælpe os med at levere den optimale profil.

 
 

KANDIDAT- OG PERSONVURDERING

SORTH & CO er certificeret i følgende test-, personanalyse- og udviklingsværktøjer:

- Certificeret i NEO PI-R - www.hogrefe.dk
- Certificeret i OPQ32 - www.shl.com
- Certificeret i Predictive index - www.piworldwide.com
- Certificeret i PPA - www.thomasinternational.net
- Certificeret i SalesKey- www.potential.dk
- Certificeret i Situationsbestemt ledelse - www.situational.com
- Certificeret i Solution Selling - www.spisales.com
- Certificeret i Extended DISC -  www.extendeddisc.com

Vi foretager altid en dybdegående og flerdimensionel undersøgelse af de kandidater, der når frem til den afsluttende ansættelsesproces. Undersøgelsen sammensættes individuelt med fokus på jobbets kritiske succesfaktorer. Efterfølgende udarbejdes en personprofil på kandidaten med et eller flere af ovennævnte internationalt anerkendte testprodukter. Personprofilen kan understøttes af uddybende cases og kompetencetests, hvor vi undersøger kandidaternes logiske, numeriske eller kommunikative færdigheder.

Gennem et afsluttende og dybdegående interview foretages en vurdering af den forventede arbejdsadfærd samt validering af den samlede profil. 

Når vores kunder kører egne interne ansættelsesprocesser, kan vores kandidat- og personvurdering med fordel benyttes som en uafhængig tredjepartsvurdering eller som led i en assessment af en eksisterende leder eller medarbejders potentiale eller karriereplan.