Profil er lig med talent gange faglighed divideret med personlighed

Kandidat- og personvurdering

SORTH & CO er certificeret i følgende test-, personanalyse- og udviklingsværktøjer:

Certificeret i NEO PI-R - www.hogrefe.dk

Certificeret i OPQ32 - www.shl.com

Certificeret i Predictive index - www.piworldwide.com

Certificeret i PPA - www.thomasinternational.net

Certificeret i SalesKey- www.potential.dk

Certificeret i Situationsbestemt ledelse - www.situational.com

Certificeret i Solution Selling - www.spisales.com

Certificeret i Extended DISC - www.extendeddisc.dk

Hos SORTH & CO foretager vi altid en dybdegående og flerdimensionel undersøgelse af de kandidater, som er en del af den afsluttende proces til en stilling hos vores kunder. Afhængigt af jobbets kritiske succesfaktorer sammensætter vi naturligvis undersøgelsen individuelt. Vi udarbejder altid en personprofil på kandidaten og binder denne sammen med en række andre tests, analyser, cases samt relevante referencer. Personprofilen skabes på bagrund af et eller flere af ovennævnte internationalt anerkendte testprodukter og kombineres ofte med en eller flere kompetencetest, hvor vi undersøger kandidaternes logiske, numeriske eller kommunikative færdigheder. Gennem et afsluttende og dybdegående interview foretages en vurdering af den forventede arbejdsadfærd samt validering af den samlede profil.

Vores kandidat- og personvurdering kan også med fordel benyttes i vores kunders egne eller interne ansættelsesprocesser som en uafhængig tredjepartsvurdering eller som led i en assessment af en eksisterende leder eller medarbejders potentiale eller karriereplan.