Hvordan skiller man
enerne fra mængden?

Search & Selection

Er det tid til langsigtede strategier, køligt overblik og analytisk intelligens i et marked, hvor jungleloven hersker?

I SORTH & CO er vi specialister i udvikling af private virksomheder og organisationer gennem kvalitativ vurdering og ansættelse af de rigtige mennesker og kompetencer. Vores krav er, at hver enkelt ansættelse, vi medvirker til, skal skabe forretning og fremdrift for vores kunde, samt værdi og virkelyst for den ansatte.

Vi tager hvert år ansvar for en lang række ansættelser for vores kunder lokalt såvel som internationalt, og sikrer succesfulde processer på en lang række områder i deres organisation. Vores erfaring og kompetence strækker sig fra den specialiserede nøglemedarbejder, over mellemlederen til direktionsgangen. Vores proces kan skræddersyes, så metoden altid understøtter den optimale proces og det organisatoriske niveau.

Som konsulentvirksomhed er vi anerkendt for at skabe holdbare løsninger og markant træfsikkerhed gennem positiv provokation, en håndfast proces og stærke interviewkompetencer. Vores kompetence er baseret på flere hundrede rekrutteringsprocesser, på et endnu større antal personvurderinger samt på de tusindvis af interviews- og afklaringssamtaler vi afholder med potentielle kandidater.